Buradasınız

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı ile Nizip Vergi Dairesi Müdürlüğünde Çalıştırılmakta olan İşçilerin 375 sayılı KHK uyarınca Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sözlü Sınav Sonuçları

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı ile Nizip Vergi Dairesi Müdürlüğünde Çalıştırılmakta olan İşçilerin 375 sayılı KHK uyarınca Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sözlü Sınav Sonuçları

DUYURU

1- 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların” 13. maddesi gereğince hak sahibi işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin sınavın gerçekleştirilmesi, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla kurulan komisyonumuzca, söz konusu Usul ve Esasların 14. maddesi uyarınca 20.03.2018 tarihinde saat 10.00’da sürekli işçi kadrosuna geçiş kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir.

Sıra No

Tc Kimlik No

Adı Soyadı

Sınav Sonucu

1

13*******66

ENGİN ÖĞÜT

Başarılı

2

15*******40

UĞUR ÇELİK

Başarılı

3

26*******80

MEHMET ATAŞ

Başarılı

4

31*******24

MEHMET EKMEKÇİ

Başarılı

5

32*******12

ZÜBEYHA PEHNİKLİOĞLU

Başarılı

6

33*******34

ABDULKADİR KARAMAN

Başarılı

7

36*******52

LEYLA YİĞİT

Başarılı

8

39*******64

MEHMET YILMAZ

Başarılı

9

40*******70

YUSUF GEZER

Başarılı

10

42*******16

HASAN ÖZDEM

Başarılı

11

42*******78

MERYEM SEVİNÇ

Başarılı

12

44*******48

CAHİT AKBAY

Başarılı

13

45*******58

MUSTAFA ÇALIŞIR

Başarılı

14

45*******10

METİN ÖZBÖKE

Başarılı

15

47*******58

NİLÜFER BİLDİRİR

Başarılı

16

47*******26

RAMAZAN TOSUN

Başarılı

17

48*******06

NEVİN KAVAK

Başarılı

18

50*******94

HÜSEYİN KESENCİ

Başarılı

19

69*******80

MEHMET ÖZER

Başarılı

 

2- Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden Usul ve Esasların 16. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı daha sonra tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilir.

3- Usul ve Esasların 14. maddesinin 5. Fıkrasında yer alan “Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü gereğince ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

İLAN OLUNUR

 

21/03/2018