Buradasınız

7061 SAYILI KANUN SONRASI TEBLİGAT USUL VE ESASLARI HAKKINDA PERSONELİMİZ BİLGİLENDİRİLDİ

7061 SAYILI KANUN SONRASI TEBLİGAT USUL VE ESASLARI HAKKINDA PERSONELİMİZ BİLGİLENDİRİLDİ

2017 Aralık ayında yayımlanan “7061 Sayılı  Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun” kapsamında Vergi Usul Kanununda yer alan “Tebligat” usul ve esaslarına yönelik değişiklikler hakkında başkanlığımız personeline 17 Ocak 2018 Çarşamba günü bilgilendirme semineri düzenlenmiştir.

Başkanlığımız konferans Salonunda düzenlenen ve Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Halil TEKİN’in sunumlarıyla gerçekleşen seminerde; tüm personelimizi yakından ilgilendiren ve en küçük hatada dahi çok ciddi sonuçlar doğurabilecek olan “Tebligat” konusu ana hatlarıyla ele alınarak, 7061 Sayılı Kanun ile yapılan düzenleme sonrası getirilen yenilikler ve yapılan değişiklikler hakkında personelimizin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca personelimizin tereddüt ettiği hususların giderilmesi ve hatalı tebliğler ile mükelleflerimizin mağduriyet yaşamaması adına, düzenleme öncesi uygulamalar ile düzenleme sonrası yapılan değişikliklerin kıyası yapılarak yaşanması muhtemel sıkıntıların ve ihtilafların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Başkanlığımız personelinin yüksek katılım gösterdiği ve ilgiyle takip ettiği seminer katılımcı personellerimizden gelen soruların Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Halil TEKİN tarafından cevaplandırılmasıyla sona ermiştir.